Drie maniere hoe jy vervolg kan word

Outeur: ds. Z van't Zand

Vervolging is ver
So nou en dan glip daar ‘n brokkie nuus in ons gemaklike sitkamer in wat ons vertel van Christene wat vervolg word. “O genugtig! Ons geloof is besig om aangeval te word! Dis verskriklik erg! Ek is tog so dankbaar dat ons nie hier in Suid-Afrika vervolg word nie.” Dan sit ons maar terug in ons snoesige sitkamerstel en kyk ‘n film of TV reeks.

Vir baie van ons is vervolging iets wat in verre lande gebeur. Baie van ons is wel besorg daaroor en bid vir ons broers en susters in vervolgde lande. As jy egter dink dat vervolging by Noord-Korea se grense stop dan mis jy die waarskuwing wat Christene in vervolgde lande uitbasuin. Vervolgde Christene laat jou met nuwe perspektief na jou eie konteks kyk.

Vervolging is naby
Ons lees in 2 Timotheus 3:12: “Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word.”

Hierdie skokkende versie kom voor in die laaste brief wat ons van Paulus het. Hy laat sy geliefde seun Timotheus mooi verstaan dat die tyd van sy dood om die draai is. “Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur.” (2 Tim 4:6)

Hierdie vers het die effek om ‘n mens heeltemal te verwar. Die kans is groot dat jy nog nooit iets beleef het wat jy met Paulus se vervolging kan vergelyk nie. Die logiese gevolgtrekking is dat jy nie begeer om godvrugtig in Jesus Christus wil lewe nie, of dat jou marteldood op jou lewenspad jou nog inwag. Of natuurlik kan dit ook beteken dat ons vervolging verkeerd verstaan.

As Jesus van vervolging praat, sê Hy onder andere hierdie:

Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. (Matt 5:11)

Vervolging is om iemand te agtervolg met kwaadwillige bedoelings. Hierdie kwaadwillige bedoelings kan baie breed verstaan word. Geopende Deure definieer dit soos volg: Christenvervolging is enige vyandigheid wat vanaf die wêreld ervaar word as gevolg van ‘n mens se identifisering met Jesus Christus. Dit kan vyandige gevoelens, houdings, woorde en aksies insluit.

Hierdie defenisie gee wel iets vir ons om onsself mee te vereenselwig. Het jy ooit gevoel jy word gehaat of afgemaak omdat jy ‘n Christen is? (Indien nie, gaan spandeer net ‘n bietjie tyd op die internet.)

Ons is deel van ‘n “global village”. Iets wat in Amerika of Engeland gesê word kan so maklik in ons eie huise voorkom. Enige vyandige uitsprake van aggressiewe ateiste regoor die wêreld kan in jou sitkamer uitgebulder word. ‘n Goeie voorbeeld is Richard Dawkins. Hier is ‘n aanhaling uit sy boek: “The God delusion.”

“The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”

Voel jy al ‘n beitjie vervolg? Voel jy ‘n bietjie gehaat? Jy is welkom. 


Fases van vervolging
Dawkins is ‘n goeie voorbeeld van die eerste fase van Christenvervolging. Dit is: om die verkeerde inligting deur te gee. (Daar is verskillende standpunte oor die hoeveelheid fases van Christenvervolging. Vir die doel van die artikel sal ons dit by drie fases hou.)

Die eerste fase van vervolging is dat verkeerde inligting oor Christene en wat hulle glo versprei word. Christene word verkeerd voorgestel aan die wêreld. Dit is maklik om ‘n leuen te haat. Dit is maklik om iets te verpes wat nie regtig bestaan nie.

Dit sluit in om Christene te stereotipeer as ‘n spesifieke karikatuur. As ‘n verspotte, onrealistiese mens met geen persoonlikheid of intelligensie nie. Die eerste fase van vervolging poog dan ook om Christene opsy te stoot en hulle voor te hou as vyandige mense.

Fase een
Die eerste fase van vervolging vind ons baie in die media, veral in internasionale media. ‘n Christen karakter is ‘n lekker manier om spanning te skep, of om emosies in die gehoor op te jaag. Natuurlik kan mens nie ‘n egte versinnebeelding van ‘n Christen gebruik nie, want dit sal nie dieselfde effek skep nie. Die media sal die verkeerde inligting van Christenskap en Christene versprei, want dit maak lekker geld.

Fase twee
Die tweede fase van vervolging is beperkings saam met diskriminasie. Dat Christene se uitsprake beperk word tot sekere areas van die lewe. As daar gevra word dat jy liewers nie oor jou geloof sal praat in jou werksplek nie. As Christene gekeer word om in die openbaar hulle standpunte uit te lig en daarvolgens te leef, dan is dit deel van die tweede fase van vervolging.

Die tweede fase kom in ‘n land ten volle navore sodra dit in die wet van daardie land ingeskryf word. As Christene volgens die wet gestraf kan word, as gevolg van uitsprake teen die sondige wêreld, dan weet ons dat die tweede fase ten volle pos gevat het.

Fase drie
Die derde en finale fase van vervolging is moord. As Christene tereggestel word as gevolg van hulle identifisering met Jesus Christus. Hierdie gebeur meer as wat mens oorspronklik sal dink. Dit gebeur ook uit meerdere oorde. Daar is geloofsgroepe wat Christene vermoor, maar ook regerings, kriminele en ander radikale organisasies.

As jy besef dat jy ook vervolg word, vat jy geen simpatie weg van broers en susters wat erger vervolg word nie. Hulle bly vir ons ‘n voorbeeld en ‘n waarskuwing van wat kan gebeur.

Hopelik sal hierdie artikel jou help om jou eie plek te sien in die vervolgde kerk. Hopelik sal dit jou aanspoor om ook te bid vir die vervolgdes en vervolgers.

"Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie." (Romeine 12:14)