"Ek glo aan die heilige Kerk"

Outeur: ds. GM Boersema

Lees die vorige artikel in hierdie reeks: "Ek glo aan die Kerk"


"Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode...omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus...want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly." (1 Petrus 1:1-5, 17-25)


“HEILIG”
Beteken “heilig”, dat ek my in ‘n klooster moet gaan toesluit, weg van alles en almal? Baie mense verstaan dit so.

Of beteken “heilig”, dat iemand nooit foute maak nie?

Of beteken dit dat ás ek foute maak, moet ek dit net toehou en maak asof dit nie gebeur het nie?

…Interessant, as iemand maak of hy foutloos is, noem ons dit skynheilig. So ons kan soms ‘n baie negatiewe idee hê van die woord “heilig”…

Wanneer ons kyk na die betekens van “heilig” in die Bybel, kan ons dit baie kortlis so saamvat -

Heilig, beteken om afgesonder te wees vir die Here, sodat Hy jou kan gebruik.

In die vorige artikel van hierdie reeks, het ons gesien dat die Liggaam van Christus uitgeroep en saamgeroep word.

So ons kan ook sê, die Kerk is afgesonder of eenkant geplaas vir God (en diens aan Hom).

(Onthou: die Kerk is die “ekklesia”. Dis mense wat uitgeroep is…afgesonder word).

Die gedeeltes wat ons sopas saamgelees het, verduidelik ook hoe die Kerk eenkant geplaas is en geheilig word.

  • Losgekoop

Die heilige Kerk is mense wat afgesonder is, omdat hulle losgekoop is, staan daar in 1:19.

Losgekoop, beteken eenvoudig: ‘n prys is betaal (ons is gekoop), om ons los te maak (vry te maak).

Waarvan is ons vrygemaak? Van die mag van die duisternis. Petrus skryf in 2:10, dat die Kerk geroep is uit die duisternis na die lig. Die Liggaam van Christus, is mense wat vrygemaak is van die mag van die duiwel.

En die prys wat daarvoor betaal is, is nie silwer of goud nie, maar die kosbare bloed van Christus. Jy koop nie jouself los nie. Jy word vrygemaak. Jy word geroep vanuit die duister, na die lig.

As die Bybel sê ‘n mens is heilig, dan word daarmee bedoel, dat die persoon ‘n losgekoopte is.

  • Weer-gebore

Ons leer verder uit ons gelese gedeeltes, dat die mense wat losgekoop is, ook geheilig word deur die Heilige Gees.

Dit noem Petrus die wedergeboorte in 1:2,3 ('53 vert.). Die losgekoopte mense, word geheilig/afgesonder/eenkant gesit deurdat hulle weer-gebore word in die Gees (hulle word van een Gees deurdronge – 1 Kor 12:13).

Die wedergeboorte, is ‘n tweede geboorte. ‘n Geboorte nie uit menslike, sterflike saad nie, maar ‘n geboorte uit ewige saad. Dit is die ewige saad van God se lewende woord. Heiliges is mense wat twee keer gebore word: die eerste keer uit menslike saad, die tweede keer uit die ewige saad van God se lewende woord. 

Waarom moet mense weergebore word in die Heilige Gees?

Want, sê Joh 3:5, die wat nie deur die Gees gebore word nie, kan nie in die Koninkryk van God ingaan nie.

Ons bely, dat heiliges “deelkry aan die weldade van Christus”:

"...die Heilige Gees...is aan my gegee sodat Hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly" (Heidelbergse Kategismus Sondag 20)

Dit beteken, die Kerk van Christus is heilig, omdat Christus hulle genadiglik deur Sy Heilige Gees laat deelkry aan dit wat Hy aan die kruis gedoen het. Eenvoudig gesê: Die wat nie die Heilige Gees het nie, kan nie glo in Christus nie.

Hulle het daarom nie deel aan Jesus of sy weldade nie en sal nie hemel toe gaan nie.

Die Heilige Gees is nodig:

  • vir ons verlossing en
  • om God rég te dien

As ek glo aan die heilige Kerk, dan bedoel ek, dat ek glo daar is ‘n groep sondige mense wat genadiglik, deur die kosbare bloed van Jesus, losgekoop is. Hulle is uit die duisternis geroep tot sy wonderbare lig.

Hierdie groep mense, vorm die liggaam van Christus en kry deel aan die weldade van Christus – hulle kry deel aan Sy Heilige Gees. Hulle word weer-gebore en hulle glo daarom dat hulle hele verlossing net van Jesus Christus kom.

Die Heilige Gees self is dus die gawe wat Christus aan die kerk gee – deur die Gees is ons deel van Sy liggaam. Maar nou, in vers 13 gaan die apostel verder met die woord “daarom”.

‘Juis omdat julle losgekoop en weer-gebore heiliges is, daarom moet julle ook nou julle lewe op ‘n sekere manier inrig.’

So hier moet ons lees: “heelwat lê nog voor!” Vanaf die basis moet daar nou verder gebou word! Die Kerk wat geheilig (afgesonder) is vir God, is ook afgesonder, vir diens aan God. Heilig staan in ‘n nuwe verhouding met God en heiliges staan ook in diens van God.

Die Kerk moet God dien. Die Kerk moet opbou. En vir hierdie diens aan God en vir hierdie opbou-proses, ontvang die heiliges ook genadegawes van die Heilige Gees.

WEES HEILIG…

  • Gelowiges kan die gawes van die Gees verloor

In 1:15 haal Petrus aan uit die Ou-Testament (Levitikus): “Wees heilig, want Ek is heilig”. Daarmee sê hy: ‘Omdat julle losgekoop en weer-gebore is, daarom moet julle heilig wees, want God is heilig’. So die wat deur die Heilige Gees genadiglik heilig gemaak is, moet ook heilig wees.

Hoekom staan dit hier vir ons geskryf?

Want die heiliges/gelowiges kan die gawes van die Heilige Gees tot ‘n mate verloor.

Heiliges kan gawes van die Gees, soos bv. hulle lewensvreugde, ‘n skoon gewete en baie ander gawes gedeeltelik verloor, omdat hulle nie voortdurend streef om heilig te wees nie. Dit het byvoorbeeld met Dawid gebeur, nadat hy owerspel met Batseba gepleeg het. Hy bid: “Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.” (Ps 51:12).

  • Ware gelowiges kan nooit die Heilige Gees heeltemaal verloor nie

Die mense wat nooit waarlik in Jesus Christus en Sy verlossing geglo het nie, kan wel geheel en al die Heilige Gees en al Sy gawes verloor. Maar genadiglik, kan ware geheiligdes, nooit die Heilige Gees geheel en al (heeltemaal) verloor nie. Daarom bid Dawid in Ps 51:11: “Neem U Heilige Gees nie van my weg nie.” Ons bely ook in HKS 20, dat die Gees “ewig by my bly”.

Sien jy, dat daar by gelowiges wel agteruitgang kan wees?

Jy beweeg of vooruit, of agteruit. So is dit met die geloof. Daarom…wees heilig!

Om te kan sê: “Ek glo aan die heilige Kerk”, is ‘n kosbare belydenis, maar saam met hierdie belydenis, ontvang elkeen wat deel is van die heilige Kerk, ook die dringende opdrag: wees heilig!

Leef jy heilig? In ons Skrifgedeelte vind ons praktiese riglyne om ons lewens te toets...

Lees hier verder: "5 riglyne vir heilig-wees"

 

Los gerus jou boodskap hieronder: