"Ek glo aan die Kerk"

Outeur: ds. GM Boersema


"En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul" (Efesiërs 1:22,23).


Glo ek aan die kerk? Wat beteken dit om te glo aan die kerk? Vreemde vrae…maar tog bely ek in die Apostoliese Geloofsbelydenis: “ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk”. Wat sê ek daarmee? Ek sê ek glo aan ‘n kerk. ‘n Heilige kerk. ‘n Algemene kerk en ‘n Christelike kerk.

GELOOF
Meeste mense het dalk eerder alle geloof en vertroue in ‘n kerk verloor! Maar dis die punt. Dis die verskil. Ek glo aan ‘n kerk; nie in ‘n kerk nie.
Ek glo aan die kerk en in Christus. Die verskil is dat ek nie verwag die kerk moet my verlos nie, maar ek glo Christus het. Ek kan teleurgesteld wees in die foute van die kerk, maar nooit teleurgesteld in Christus nie, want Hy het nie foute nie.

Geloof is die kernaspek hier. Ek moet tog glo om te kan sê “ek glo aan of in…”.

EK GLO IN CHRISTUS, DIE HOOF VAN DIE KERK
Ek glo aan die kerk en in Christus. Dit moet ek mooi begryp. Efesiërs 1 sê die Vader het Jesus uit die dood opgewek en Hom laat sit aan Sy regterhand, nadat Jesus na die hemel opgevaar het. Daar heers Christus nou – “bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy” (Ef 1:21).

Jesus Christus is, so sê Efesiërs 1, aangestel as Hoof oor alles. Dit het ek al baie gehoor: Jesus is die Hoof van die kerk. Maar die probleem is dat ek begin dink Jesus is nét Hoof oor die kerk en niks anders nie. Dis nie wat die Skrif sê nie. Hy is Hoof oor alles…en lees mooi wat sê Ef 1:22…die Vader het Jesus Christus as Hoof oor alle dinge vir die gemeente gegee (’53 vert.)

“God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church…” (NIV). Dit beteken dat Jesus nie nét Hoof is van die kerk nie, maar Hoof van alles tot voordeel van die kerk. Hy beoefen Sy Hoofskap uit vir die beswil van die kerk.

As ek sê “ek glo aan die kerk”, dan sê ek ek glo eerstens in die hoofskap van Christus. Ek glo Hy het opgevaar. Ek glo Hy sit aan die Vader se regterhand. Ek glo alles is aan Sy mag onderwerp. Ek glo dat Hy met die almag wat Hy van die Vader ontvang het in elke opsig Sy liggaam, die kerk, bevoordeel.

EK GLO AAN DIE KERK, DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS

Hoe lyk hierdie “liggaam” van Christus? Daar is drie aspekte van “kerkwees” wat Paulus vir die Efesiërs in 1:18-23 toebid. Hy bid dat die Gees hulle harte sal verlig, sodat hulle die volgende sal verstaan:

  • die hoop van hulle roeping,
  • hulle heerlikheid as erfdeel en
  • hulle Christelike potensiaal.

Kom ons kyk kortliks na hierdie drie eienskappe van kerkwees:

Geroep
Die woord vir “kerk” in die Nuwe-Testament is ecclesia. Dit beteken letterlik “uitgeroeptes”. Die uitgeroeptes word ook deur die Gees en Woord saamgeroep.

Die kerk is geroep om aan Christus te behoort (Rom 1:6); geroep tot vryheid (Gal 5:1,13) ensovoorts. Daarom hou hierdie roeping ook vir die kerk hoop in. Onder andere is dit die hoop op ‘n ewige lewe!

Hierdie hoop is nie “wishfull thinking nie”; hierdie hoop is seker en vas, want onthou: ek glo in Christus wat Sy Hoofskap tot voordeel van die kerk uitoefen.

Gelowiges is geroepenes, daarom kan hulle hoop!

Erfdeel
Nog ‘n aspek wat ek moet verstaan as ek sê: “ek glo aan die kerk”, is dat die kerk ‘n heerlike erfdeel is. Die Heilige Gees moet die hart van die kerk verlig, om te verstaan wat haar eie heerlikheid as erfdeel van Christus is.

Dit wil sê, die kerk self is Jesus Christus se erfporsie. Die kerk behoort aan Christus. Die kerk is ewig aan Hom gegee. Deut 32:9: “Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.”

Die waarde van die kerk en die kosbare plek wat Christus vir sy kerk het, word duidelik in Ef 1:23: “...die gemeente…wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul”.

Christus ag Homself onvolledig sonder sy kerk. Net soos wanneer ‘n man bv. sal sê: “ek voel soos ‘n halwe mens vandat my vrou weg is”. Die man voel asof iets kort – daar is ‘n leë plek aan sy sy.

Christus wil nie sonder Sy bruid nie! Christus het nie die kerk nodig nie; Christus is nie van die kerk afhanklik nie…maar tog wil Hy haar by Hom hê. By Hom…daar in die hemel.

Daarom maak Hy nou reeds plek vir die gelowiges, sodat hulle by Hom sal wees wanneer hulle sterf. Die Psalmskrywer vat dit pragtig saam in Ps 116:15: “Kosbaar is in die oë van die HERE die dood van sy gunsgenote.” Kosbaar, want dan is Sy erfdeel by Hom!

Gelowiges is die kosbare erfdeel van Jesus Christus!

Krag
Hoofstuk 1 van Efesiërs wys verder dat gelowiges moet verstaan watter krag daar in die kerk van Christus werksaam is. Dieselfde krag wat Jesus Christus opgewek het uit die dood en Hom laat sit het aan die regterhand van God – daardie selfde krag werk in die gelowiges!

Dit kan ook nie anders nie, want elkeen wat vandag glo, moes ook eers uit die sondedood opgewek word. Die krag van God wat in die gelowiges werk, is die krag van Christus, waarmee Hy heers oor elke instansie, bose gees, misdadiger ensovoorts. Die krag wat God in Sy kerk werk, is onmeetbaar groot.

As ek sê “ek glo aan die kerk”, dan sê ek dus dat die krag van Christus genadiglik, sonder verdienste in my werk en dat ek potensiaal het. Potensiaal om te verbeter en te verander.

Kerkwees = potensiaal!

‘n Ander woord vir potensiaal, is “gawes”. Die Heilige Gees werk kragtig Sy gawes in my, sodat ek nie net self verander word nie, maar ook in staat gestel word om te help, diensbaar te wees op verskeie maniere.

Die gawes van die Gees is onder andere hoe Christus sy kerk saamroep en saambind. Elke persoon, elke lid sorg vir mekaar en sien om namekaar. Vanuit die hoë hemel stort Christus die Hoof, sy gawes uit in Sy liggaam.

Gelowiges het onverdiende, Godgegewe potensiaal!


Kerkwees = potensiaal!

KORT SAAMGEVAT
Ek bely: ek glo aan die Christelike Kerk. Daarmee sê ek, ek glo:

  • Ek is geroep om aan Jesus Christus te behoort, daarom het ek hoop!
  • Ek is deel van Jesus Christus se kosbare erfdeel
  • Ek het onverdiende, Godgegewe potensiaal

Lees die volgende artikels in hierdie reeks: "Ek glo aan 'n heilige...Kerk" en 5 Riglyne vir heilig-wees