'n Huwelik wat God eer: kameraadskap

Outeur: ds. GM Boersema

Lees die vorige artikel in hierdie reeks.

Eensaamheid
“Maar al is ek, ver van die skaar,
in eensaamheidswoning getrede,
ek voel my soos een
met die Heer alleen –
‘n kind aan sy boesem tevrede”
-Jan FE Cilliers

Eensaamheid is iets wat ons almal ken. Sommiges van ons, soos die digter Jan Cilliers geniet soms die stilte en eensaamheid om ‘n kampvuurtjie. Ander kan weer glad nie die alleenheid verdra nie.

Of jy daarvan hou of nie, eensaamheid is gewoonlik nie iets wat enigiemand lank kan uithou nie. Selfs nie eers Adam in die Paradys nie. Ons almal weet hoe hy in eensaamheid gesoek het na “een wat by hom pas”. Ook was die Here se antwoord: “dit is nie goed dat die mens alleen is nie” (Genesis 2).

Die huwelik is God se antwoord op eensaamheid. Die huwelik is daar vir Godgegewe kameraadskap. Hierdie unieke kameraadskap bied die volgende:

 1. Hulp (Genesis 2:18)
 2. Vervulling (komplementering, verryking) (2:18)
 3. Voortplanting en opvoeding van kinders (Genesis 1:28)

Dit beteken dat God se doel met jou huwelik, is om:

 • jou maat te help,
 • sy/haar lewe te verryk en
 • om kinders saam groot te maak.

Wanneer jy en jou maat hierdie drie beginsels van kameraadskap in julle huwelik nastreef, sal dit ‘n huwelik wees wat God eer. Hoekom sê ek so? Wel daar is ‘n paar redes:

 • Die drie beginsels kom uit die Woord van God self.
 • Dit is drie beginsels wat jou laat fokus op iemand anders, eerder as jouself.
 • Hierdie beginsels kom nie sommer vanself nie.

Kom ons kyk na die drie beginsels van Bybelse kameraadskap in die huwelik.

 1. Hulp

Die Skrif leer dat hierdie hulp hoofsaaklik ‘n rol is wat die vrou vervul. Sy is deur God so geskape om op ‘n unieke manier haar man by te staan. Om te help, is egter nie net beperk tot die rol van vrouwees nie.

Een van die maniere hoe ons die vinnigste eensaam voel, is wanneer ons geen hulp het nie. As daar niemand is wat jou help nie, voel jy alleen in jou situasie. Dit spreek vanself dat hierdie eensaamheid iets is wat ons in ons huwelik moet bestry!

Die huwelik is mos ‘n oplossing vir eensaamheid. Jou vrou of jou man mag nie alleen voel in sy of haar situasie nie. Om ‘n hulp vir jou maat te wees, behels onder andere dat jy:

 • met jou maat moet kommunikeer – hoe anders gaan sy/hy weet wat presies jou sitausie is?
 • Na jou maat moet luister - hoe anders gaan jy weet wat presies sy/haar sitausie is?

Kommunikasie is ‘n wilsdaad. Maak julle “harte oop vir mekaar!” (2 Korinthiërs 6:11). Baie van ons meen dat ons net nie “die persoonlikheid het” om te praat nie. Die Bybelse huwelik werk juis hierdie karakterfoute teen, want of jy die persoonlikheid daarvoor het of nie – kommunikasie is ‘n wilsdaad.

Om jou maat te help, is ‘n wilsdaad, nie ‘n kwessie van persoonlikheid nie. Om dáár te wees vir jou man of vrou, is ‘n wilsdaad!

Nou is dit so dat ons op verskillende maniere kommunikeer. Hier is die boek van Gary Chapman, The 5 Love Languages, baie handig.


Hy meen dat ons basies op vyf maniere ons liefde as man en vrou aan mekaar kan betoon:

 1. Woorde
 2. Kwaliteit tyd
 3. Geskenke
 4. Dade van diens
 5. Fisiese aanraaking

Gesels met jou man of vrou en sê vir mekaar op watter manier jy sy/haar liefde ervaar. Is dit wanneer hy hy is lief vir jou? Is dit wanneer sy kwaliteit tyd saam met jou spaneer? Of dalk voel jy geliefd as jy geskenke ontvang? Dit kan ook ‘n kombinasie van bogenoemde wees.

Onthou:
Goeie hulp = goeie kommunikasie.
Geen kommunikasie = geen hulp.
Geen hulp = eensaamheid.

 1. Vervulling

Die beginsel van vervulling in die huwelik, is stewig in die Woord van God gegrond, want om jou eggenoot te verryk, beteken dat jy haar moet dien. Dit beteken dat jy hom verbeter.

Daar moet by ons dieselfde gesindheid wees, as wat by Christus is (Fillipense 2:1-11). Watter gesindheid is dit? Dit is ‘n gesindheid van nederigheid, gehoorsaamheid aan die Vader en diensbaarheid.

Hierdie vervulling is ‘n doelbewuste keuse. Jy soek geleenthede om jou maat op te bou met dit wat jy sê, wat jy doen en selfs hoe jy oor hom of haar dink en praat. Dit is nie verrykend om neerhalend te wees nie. Jy bou nie jou eggenoot op as jy alewig sleg praat van hom/haar nie.

Hierdie wedersydse verryking is tog eie aan liefde? Om iemand lief te hê, soos die Bybel dit bedoel, beteken om eers te dink aan my naaste. “Liefde bou op” (1 Korinthiërs 8:1).

Bybelse liefde is nie iets wat jou oorval en oorrompel nie. Bybelse liefde is ‘n doelbewuste keuse om iemand anders se lewe te verryk met dit wat God my gegee het.

Om maar ‘n praktiese voorbeeld hier te noem, kan julle begin deur mekaar met woorde op te bou. Een van die kragtigste maniere om iemand op te bou is deur komplimente te gee. Soek vir iets waarvan jy in jou maat hou en sê vir hom of haar hoe baie jy dit waardeer.

Met jou dade kan jy ook jou maat se lewe verryk. Geduld en vriendelikheid is groot vyande van eensaamheid. Geduldig en vriendelik moet ons mekaar opbou.

Soos ek aan die begin genoem het, is dit harde werk om mekaar op te bou, want dit kom nie vanself nie. As man en vrou bou julle mekaar veral op wanneer julle saam bid en vir mekaar bid.

Dit klink aanvanklik vir jou dalk vreemd. Soos ek sê, hierdie dinge kom nie vanself nie. Maar, ons moet verstaan dat ‘n huwelik net tot eer van God geskied, wanneer die Heilige Gees beide man en vrou se harte vernuwe, sodat hulle mekaar sal opbou.
(Lees ook hierdie artikel: "Wanneer ontvang ek die Heilige Gees?" en "5 riglyne vir heilig wees")

Maak ‘n punt daarvan om saam met mekaar te bid. Jy as man het veral die opdrag om jou vrou te lei in hierdie opsig. Die man moet hierdie tye van saam Bybel lees en bid inisieer. Bid hardop vir jou vrou. En jy as vrou kan hardop bid vir jou man. Bid saam dat die Gees julle sal saambind om ‘n eenheid te wees. Bid vir kameraadskap.

 
 1. Kinders saam grootmaak

Ek het aan die begin gesê die drie beginsels van kameraadskap in die huwelik (hulp, vervulling en kinders grootmaak) kom nie natuurlik nie. Ek sê dit, want dit gaan nie soseer oor kinders verwek nie, maar dit gaan oor kinders saam grootmaak!

Veral in ons moderne tyd, is ouerskap iets wat definitief in die spervuur staan. Besige en gejaagde lewens maak dit moeilik vir ouers om kwaliteit tyd te spandeer saam met mekaar…wat nog gepraat van tyd saam met kinders!

Maar nietemin is dit iets wat ons moet hoor. Man en vrou kan dikwels baie eensaam voel in die opvoedingsproses van kinders. Dit is belangrik dat kinders verstaan, dat pa en ma ‘n span is. Hulle neem saam besluite.

Om kinders groot te maak is nie die taak van net een ouer nie. Dit is ‘n gesamentlike opdrag wat God aan man en vrou gegee het (“God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder…” Gen. 1:27).

God het die huwelik ingestel sodat daar aparte familie-eenhede in die samelewing kan wees. Wat is die vereistes van hierdie familie-eenhede?

 • Die man moet sy ouers verlaat
 • Hy moet ‘n nuwe familie-eenheid vorm met sy vrou
 • Ouers moet gewillig wees om hulle kinders te laat gaan en moet dit aanmoedig
 • Kinders moet die ouerhuis verlaat, selfs al is die ouers nie daarvoor voorbereid nie

Dit is ‘n Goddelike opdrag, dat nuwe familie-eenhede gevorm moet word. So word die “aarde gevul”. Hierdie taak is iets waarop ouers hulleself moet voorberei. Nie net moet hulle hulself daarvoor voorberei nie, maar hulle moet ook hulle kinders daarvoor bekwaam maak. Pa en ma moet ook die kinders aanmoedig om eendag hulle Goddelike opdrag na te kom en die huis te verlaat.

Toepassing
Die Here gee die huwelik as ‘n oplossing vir eensaamheid. Die Bybelse huwelik verskaf ware kameraadskap. As jy ‘n huwelik soek wat God eer, streef dan om te hou by die drie Bybelse beginsels van kameraadskap in die huwelik.

Hulp
Wees ‘n goeie hulp vir jou maat. Gaan sit om ‘n tafel en praat met mekaar:

 • Waar het jy hulp nodig?
 • Wanneer voel jy eensaam?
 • Hoe kan jou man/vrou jou op daardie terreine help?

Luister na jou maat. Moet nie luister net om te reageer nie, maar luister om te verstaan en te help.

Vervulling
Soek jy geleenthede om jou vrou op te bou?

 • Waar kan jy ‘n verryking wees van jou man se lewe?
 • Neem weer opnuut saam die doelbewuste besluit om mekaar aan te vul…mekaar lief te hê!
 • Bid gereeld saam dat die Heilige Gees julle ‘n huwelik sal gee wat God eer.
 • Bid vir jou maat, in sy/haar teenwoordigheid (en tydens jou eie stiltetyd).

Kinders saam grootmaak
As julle kinders het:

 • Ken jou kind/ers die Here?
 • Leer julle hulle saam om die Here te ken?
 • Oefen julle saam julle kinders om goeie gewoontes van Bybellees en bid te hê?
 • Is julle as ouers ‘n span en neem julle saam besluite? Weet die kinders dit?
 • Weet jou kind/ers dat jy lief is vir hulle?

Een van die grootste geskenke wat jy vir jou kind kan gee, is om lief te wees vir jou eggenoot.

As julle kan kinders kry, maar besluit het om nie kinders te kry nie:

Hoekom wil julle nie kinders hê nie? Oorweeg weer julle redes en besluite in die lig van die Skrif. Dink julle die redes wat julle het om nie kinders te kry nie is geldig? Is dit gewigtig genoeg om nie God se opdrag te gehoorsaam nie?

Deel die artikel met jou vriende!