Video-Bybelstudie: Onderdanigheid en liefde binne die huwelik

Outeur: ds. GM Boersema


Aanvullende notas

God wil na die sondeval ‘n nuwe mensdom skep – ‘n mensdom waar man en vrou weer liefhet en funksioneer soos voor die sondeval.

Daarom die opdrag in Efesiërs 5:21 – wees aan mekaar onderdanig.

Onderdanigheid (huppotasso) = om jouself gewilliglik te rangskik binne God se geskape gesagstruktuur.

Hierdie onderwerping aan God se gesagstruktuur, werk teen die effek van die sondeval in.

Onderdanigheid aan die ordes van God, is om te heers oor die sonde wat begeer om jou te oorheers, soos in Gen. 4:7.

Onderdanigheid in die kerkgemeenskap

Onderdanigheid is kenmerkend van ‘n Geesvervulde persoon.

Ef. 5:21 staan na 5:18, waar Paulus die opdrag gee “word met die Gees vervul”.

Wanneer iemand streef na die vervulling van die Gees, sal onderdanigheid ‘n vrug daarvan wees.

Om onderdanig te wees, behoort ‘n kenmerk te wees van alle gelowiges.

Onderdanigheid is dus in die eerste plek ‘n opdrag aan mede-gelowiges.

Wanneer iemand my vanuit die Woord teregwys, dan is ek onderdanig en ek luister.

Onderdanigheid van die vrou in die huwelik

Die oproep om onderdanig te wees word effens aangepas binne die huweliksverhouding.

In die huwelik, moet die vrou spesifiek die effek van die sondeval teenwerk, deur onderdanig te wees aan haar eie man (nie alle mans nie – haar man).

Hoe lyk hierdie onderdanigheid?

  • “soos aan die Here” (Ef. 5:22)
  • “soos die gemeente aan Christus” (Ef. 5:24)

Hoekom moet vrouens juis onderdanig wees aan hulle mans?

  • “want die man is die hoof van die vrou” (Ef. 5:23)
  • NB: onderdanigheid verander nie jou waarde nie! Onderdanigheid is om jouself gewilliglik te rangskik binne die geskape gesagstruktuur van God!

‘n Merk van ‘n Geesvervulde man, is liefde

Die manne word tweedens aangespreek in Ef. 5.

Dis belangrik dat mans besef – geen vrou kan waarlik onderdanig wees aan ‘n man wat selfsugtig onderdanigheid opeis nie.

Manne moet hulle eie vroue liefhê.

Vrouens soek liefde, mans soek respek.

Die Here weet hoe Hy ons inmekaargesit het, daarom die opdragte: manne, julle moet julle vroue liefhê en vroue, julle moet julle mans respekteer (5:33).

Hoe lyk liefdevolle hoofskap?

  • oorgawe, selfs tot die dood toe – “soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het...” (5:25)
  • koester – soos Christus die gemeente voor Hom “kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel...” (5:27)
  • eenheid – “die man moet sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word” (5:31)