22 Beginsels uit Amos: Hoe moet Christene optree in die samelewing?

Saamgestel deur: Vroue Bybelstudie, GK Graaff-Reinet

Die boek Amos, is nou wel 'n Ou-Testamentiese boek, maar daar is heelwat praktiese riglyne in die boek. Ons het twee-en-twintig praktiese beginsels gevind wat ons as gelowiges in ons gemeenskap moet toepas:

1. Daar kom ‘n einde aan genadetye; die Here straf ongeregtigheid.
2. God is soewerein en heers ook oor die ongelowiges.
3. God het Hom spesifiek aan die gelowiges genoegsaam openbaar – daarom rus daar ‘n groter verantwoordelikheid op ons skouers om te doen wet reg is, en nie die Here se naam met ons lewens te laster nie.
4. Is ek seker die kerk waar ek is, is kerk van die Here (Jerusalem) en nie ‘n “altaar by Dan en Bet-El” nie?
5. Ware dissipelskap begin “langs die altaar”. Staan ek vroom in die kerk, terwyl ek terselfdertyd myself “uitstrek op verpande klere”?
6. Sonder God kan ons nie goed doen nie, want God = goed (indikatief. objektiewe moraliteit).
7. Ware sosiale geregtigheid begin by die reg maak van klein “verkeerde dingetjies” in ons alledaagse lewe.
8. Ons moet dit wat verkeerd is in die kiem smoor, sodat ons nie later verward raak en nie meer die verskil tussen reg en verkeerd kan uitken nie.
9. Is daar iets in my lewe wat wys dat ek “anders” is – of is ek ‘n “arrogante uitverkorene” soos Israel?
10. Soek na die wil van die Here beteken prakties a) verstaan Wie jy dien, b) vermy jou afgode, c) haat wat sleg is en wees lief vir dit wat goed is.
11. Gelowiges is gevestig en gebou op die stewige en loodregte fondament van Christus. Met Sy verlossingswerk skort niks nie. Ons moet ons egter aan die skietlood van Sy Woord meet, of ons lewensmuur nie êrens krom trek of uitmekaarbreek nie.
12. Die Here vestig ons in ons geloof sodat ons onwankelbaar vas sal staan in tye van teenkanting.
13.Alles wat ons doen, ook ons besigheid en die bestuur van ons land, gaan oor meer as ekonomiese vooruitgang – dit gaan ook oor geestelike vooruitgang.
14. Ons daaglikse werk, ook my besigheid of dit wat ek vir my werkgewer doen, moet gebasseer wees op reg en geregtigheid.
15. Dit wat ek glo slaan deur in elke aspek van my lewe – die Here verafsku skynheiligheid (iemand wat lieg en bedrieg in die werkplek, maar homself Sondag aand aan die slaap sus, omdat hy “darem weer by die kerk was”).
16. Daar is niks en niemand buite God se bereik nie, nie die hel nie en nie die hemel nie. Hy verklaar oorlog teen ongeregtigheid/sonde en Hy haat dit.
17. Die Here, die leeu, het ook oorlog teen ons verklaar en het teen ons gebrul, maar Christus het ons lot verander.
18. Israel is almal oor wie die Here Sy Naam uitgespreek het, dit is die kerk.
19. Die Here se genade aan ons is oneindig – Hy sal ons vestig in ‘n ewige land, wat Hy reeds aan ons gegee het. ‘n Land van ewige reg en geregtigheid.
20. Deur hierdie hoop en omkeer van ons vyandskap met God, dryf die Heilige Gees ons om nou reeds iets van die ewige lewe op aarde te wil realiseer.
21. Die feit dat die Here ons lot verander het, maak dat ons gedurig gedryf word om te verander (onsself, maar ook ons gemeenskap).
22. Hierdie hoop en toekomsverwagting dryf ons gedurig terug na die Skrif, sodat ons ons lewe sal toets aan die skietlood van Sy Woord, so lank as wat ons lewe.

Iets wat jy kan byvoeg? Los vir ons 'n boodskap hieronder.