Watter vorm is liefde?

Outeur: Tersia de Beer

Liefde en Valentynsdag
14 Februarie is vir baie mense ‘n belangrike dag op die jaarkalender.

Dis ‘n dag wat sinoniem is met sjokolade, rooi rose, vonkelwyn, teddiebere, hartjies en romanse.

Dis ‘n dag waarop Cupid sy visier instel en mik met sy pyl en boog terwyl Eros teikens se harte tref. Dis ‘n dag waarop die liefde wêreldwyd gevier word.

Maar wat is liefde nou eintlik?
Ons lees so baie in die Bybel oor liefde. Dink maar aan die bekende en immergewilde 1 Korintiërs 13 waar die hele hoofstuk oor die liefde handel.

In Galasiërs 5:22-23 lees ons ook dat liefde ‘n vrug van die Gees is. “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelik-heid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing...”.

Liefde is ook ‘n opdrag van Jesus. Johannes 13:34: “Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.” 

Die lys van 9 eienskappe wat 'n Christen definieer is ‘n baie bekende gedeelte in die Bybel. Let egter daarop dat dit eintlik slegs 1 vrug met 9 verskillende aspekte is en nie 9 verskillende vrugte nie. Die teksgedeelte verwys ook na die vrug (enkelvoud) van die Gees en nie vrugte (meervoud) van die Gees nie.


Drie verskillende tipes liefde
Die Bybel maak eintlik melding van 3 verskillende tipes liefde.

Daar is die Griekse woord phileo wat na broederlike liefde verwys.

Dan is daar is ook die Griekse woord eros wat verwys na die passievolle, erotiese liefde tussen 'n man en sy vrou.

Verder is daar dan ook die Griekse woord agape wat na die liefde verwys waarmee God ons liefhet.

Agape liefde is die kragtigste van die 3 liefdes en dit is die liefde waarna Johannes 13:34 ook verwys. Ons moet mekaar liefhê met dieselfde liefde waarmee God ons liefhet.

Agape is die liefde wat onselfsugtig gee sonder om iets terug te verwag - 'n onvoorwaardelike liefde soos wat ‘n hond sy mense liefhet ongeag wat. Agape liefde laat jou nie jou eie belange eerste stel nie. Inteendeel – jy gaan jou beste vir die ander wil gee soos wat die Vader Sy beste vir ons gegee het.

Johannes 3:16: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” Jesus se liefde vir ons is so onbaatsugtig dat Hy met sy lewe betaal het. 1 Johannes 3:16: “Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het Sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.” Wat was Jesus se motief met Sy gehoorsaamheid aan die Vader? Agape liefde was Sy motief.

Hoekom is liefde so belangrik in die lewe van gelowiges? Hoekom word liefde eerste genoem in die lys van die vrug van die Gees?  Hoekom word daar soveel keer in die Bybel na liefde verwys? Hoekom praat Jesus self so dikwels oor liefde?

Liefde is deel van die vrug van die Gees
Dis nie toevallig dat dit die eerste eienskap in die lys van die vrug van die Gees, juis liefde is nie.  Sonder liefde is alles waardeloos en nutteloos. Ons plaas dikwels meer klem op geloof en goeie dade as op liefde. Geloof en goeie dade moet voortspruit uit liefde, anders is ons al ons pogings tevergeefs. Wanneer ons lofsange vir die Here sing, moet dit uit liefde vir Hom wees en nie uit pligsbesef nie.

Wanneer ons Jesus se opdrag om mekaar lief te hê, uitvoer, sal die res van Sy opdragte aan ons as newe-produkte volg. Dan sal die res van die eienskappe van die vrug van die Gees natuurlik in ons aanwesig wees. Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing sal kenmerkend wees aan ons wanneer ons agape liefde uitleef.

Deur ons liefde sal die wêreld ons herken as Christene. Johannes 34:35: “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Wat is liefde? Meer as net romanse en hartjies. Ek het altyd gedink dat liefde in die vorm van ‘n hart is, maar dis eintlik in die vorm van ‘n kruis.