Die Here se antwoord op "wat as..." -vrae

Outeur: ds. GM Boersema


"Die Here is jou Bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand." (Psalm 121:5)

WAT AS?
Ons beland dikwels in ons lewe in “wat as…” -oomblikke.

'Wat as...een van my familielede doodgaan?"

"Ek moet gaan vir ‘n operasie – wat as…die dokters ‘n fout maak en ek stap nie weer uit die hospitaal nie?"

"Ek gaan op pensioen – wat as…ek skielik siek word?"

In ‘n sekere sin is “wat as…” die leuse van ons tyd.

Elkeen van ons was al in ‘n “wat as…”-oomblik.

Sulke oomblike met al daardie twyfel-vrae is senutergend. Soveel onsekerheid gee my slapelose nagte! Die bekommernis en stres van hierdie “wat as…”-vrae word laterhand onuithoudbaar.

Wat moet Christene in hierdie oomblikke van onsekerheid en angs doen? Psalm 121 gee wonderlike riglyne om uit die “wat as…” -spiraal te kom.

RIGLYNE UIT PSALM 121

 • 'n Lied van 'n gelowige op reis

Die Psalm is die woorde van ‘n reisiger op pad na Jerusalem. In die Ou-Testament het gelowiges lang reise aangepak om die Here te aanbid “op Sy heilige berg”.

Ons kan op ‘n manier die pelgrim sien stap op hierdie lang, warm, uitmergelende pad. Moeg en gretig om by Jerusalem aan te kom. Maar, daar lê nog heelwat voor hom…hy wonder:

“wat as ek val en my been breek?”; “wat as ek daar tussen die heuwels en die berge oorval word deur rowers?”; “wat as ek vanaand gaan slaap en ek word siek, of die wilde diere val my aan?”

Die pelgrim kyk op na die berge. Die onheilspellende heuwels. Die rowers en misdadigers het in die berge weggekruip. Die berge is styl en die pad is moeilik. Frustrasie en moegheid is die reisiger se voorland.

 • 'n Lied van 'n gelowige se lewensreis

“Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?” In hierdie “wat as..” -oomblik van die pelgrim, sien ons hoe sy reis na Jersulem eintlik ‘n gelykenis word vir sy hele lewe. Die Here beskerm hom nie net op die pad nie, maar ook gedurende sy hele lewe.

So het die gelowige se lewe van vandag, ook ‘n pelgrimskarakter. Ons is ook op reis. Gelowiges is ook stadig maar seker besig om te klim; teen die styltes uit en in die valleie af. Gelowiges is pelgrims, ook oppad na die Nuwe Jerusalem.


Die gelowige se lewe het 'n pelgrimskarakter. Ons is op reis.

En dit is soms ‘n pad vol “wat as…” -oomblikke. Die riglyne van die pelgrim in Psalm 121 help ons in hierdie oomblikke.

1. HULP
In “wat as…” -tye soek ons rond; gryp rond: wat kan ek gebruik, sê, doen?! Die Psalm 121 reisiger kyk ook rond en hy sien die berge voor hom. Hy raak benoud: met alles wat wag en wat nog moet gebeur – waar sal my hulp vandaan kom!?

Dit is miskien ‘n goeie plek om te begin in “wat as…” -tye: besef en erken dat jy hulp nodig het. Besef dat jy net mens is en nie God nie. Jy het hulp nodig! Waar kom jou hulp vandaan? Waarna kyk jy…na wie kyk jy…wanneer daardie onsekere tye aanbreek?

Gelowige pelgrims moet nie net besef dat hulle hulp nodig het nie, maar dat hulle ook hulp hét! Dit is nie nodig om te gryp na strooihalms nie.

“My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het!” Dit is die eenvoudige geloofsoortuiging, dat God groter is as al my probleme. Die Here is die almagtige Skepper wat hemel en aarde gemaak het. Ek het hulp nodig en ek het hulp – Hy is my hulp! Hy is daar, ook wanneer ek die berge trotseer.

In die onsekere tye mag ons..moet ons vra om hulp. En ons kan ons hulp van God verwag. Hy gee ook die gelowige gemeenskap, mede-gelowiges om my te help. Wanneer ek kerk toe gaan, bevind ek my tussen mede-pelgrims. Dikwels help die Here ons deur die bystand, raad en vermaning van mede-gelowiges.

Soos die Psalm 121-pelgrim oppad was na Jerusalem, so moet ons ook weekliks oppad wees om die Here te aanbid in die kerk. Daar hoor ek met die votum en seëngroet: Hy is my hulp.

Week na week word ons Sondae opgeroep om weer te besef: heelwat van my probleme is groter as ek, maar God is groter as dit alles. Die Goeie Herder stuur my uit met sy seën en die wete dat Hy my bystaan; “Hy sal Sy aangesig oor my verhef en my genadig wees…

2. HOU KOERS!
Die reisiger gryp vas aan die beloftes van God…hy herinner Homself aan die vastigheid, die getrouheid…die almag van sy Bewaarder. ‘Hy het hemel en aarde gemaak…Hy sluimer en slaap nie…Hy is altyd by my…”

Gewoonlik, in “wat as…” -oomblikke, is die eerste ding wat ons doen, om heeltemaal fokus te verloor. Ons raak so angstig oor die probleme op die pad vorentoe, dat ons vergeet om te ‘soek na Jerusalem’!

Ek hou my so besig met allerhande onsekerhede, dat ek begin afdraai en verdwaal. Soms raak ek so bang vir dit wat voorlê, dat ek sommer gaan sit en nie meer die reis verder wil aanpak nie.

Psalm 121 roep ons op, om tydens ons pelgrimsreis op aarde fokus te behou. Hou koers! Gryp vas aan die beloftes van God in die Bybel: “Hy sal jou voet nie laat wankel nie” (vers 3). Hou aan stap, beweeg vooruit, na bo; hou die Nuwe Jerusalem in sig, Hy sal sorg dat jy daar uitkom. Jou voet sal nie gly nie. Hy sal jou veilig hou.

Psalm 121 maak deel uit van ‘n groep Psalms wat die koms van die Verlosser verwag. ‘n Toekomstige Eksodus waar alle getroue pelgrims rus sal vind. Die koers wat ons elke dag en elke week inslaan, moet Jesus Christus wees.

Dit beteken om elke dag opnuut tyd te maak om op Hom te fokus; weer seker te maak jy is op koers. Daagliks moet ons weer die Bybel as kompas uithaal, sodat ons selfs in tye van groot bekommernis die regte rigting sal inslaan.  

Maak daagliks, maar veral in “wat as..” -tye, tyd om te evalueer watter rigting jy inslaan. Daaglikse Bybelstudie en gebed is hoe die Here ons op koers hou. 

3. HY HOU WAG
My “wat as…” -vrae veronderstel dikwels dat God nie altyd by my is nie. Ek voel hy het my hierdie keer alleen gelaat. Hy los my om maar self ‘n plan te beraam.

Ander kere dink ek dat God daar is, maar dat die probleem wat ek nou het, het Hom op ‘n manier onkant gevang. ‘Ja, Hy is my Bewaarder, maar sekere dinge is selfs vir Hom te groot!’

Dit is natuurlik nie waar nie, en Psalm 121 wys dit uit as leuens:

 • Hy hou áltyd oor my die wag

Die woord “Bewaarder” kom ses keer in hierdie Psalm voor. Dit is die hoofgedagte hier. Hier in vers 4 dui dit daarop dat die Here soos ‘n nagwag die pelgrim oppas. ‘n Wag wat nooit vaak word of aan die slaap raak nie. Gedurig is Hy, die Bewaarder, op die uitkyk.

“Die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie”. Die Here is die gelowige pelgrim se Wag. Dit is my sekerheid wanneer ek so angstig wakker lê in die aande: die Here is by my – Hy hou oor my die wag…altyd!   

 • Hy hou oor álles wat met my gebeur die wag

Die pelgrim bely in vers 7 en 8, dat die Here hom bewaar van sonsteek en allerhande ander siektes en kwale wat dikwels reisigers in die nag oorgekom het. Hy sê die Here sal hom bewaar “vir elke onheil”.

“die Here is jou skaduwee aan jou regterhand” (vers 5). Daarmee bedoel die Psalmskrywer dat die Here te alle tye dáár is. Hy is so naby aan die reisiger, soos wat sy eie skaduwee aan hom is. Daar is geen onheil, geen probleem wat God omseil nie. Hy hou oor alles wat met my gebeur die wag.

As die pelgrim sê die Here is sy skaduwee, dan bedoel hy dat God sy beskerming en versterking is. Die Here versterk hom en gee hom rus. Die Here is vir hom soos die koel skaduwee onder ‘n boom, wanneer die bloedige son op alles rondom hom val.

Die skaduwee van die Here gee die gelowige rus en beskerming. Dit versterk hom om op sy moeilike reis verder te gaan.

So is dit met die moderne gelowige op sy lewenspad vandag. Die Here, my Bewaarder, is altyd daar. By Hom is daar beskerming. In Sy skaduwee is daar versterking en rus. Herinner jouself daaraan wanneer jy ‘n “wat as…” -oomblik beleef.

4. HY HOU ALTYD WAG, MAAR NIE ALLES WEG NIE
Elkeen wat hierdie Psalm lees, lees “die HERE sal jou bewaar vir elke onheil”. En ons dink terug aan daardie kere toe ons wél onheil beleef het. Die Here belowe dat Hy my sal bewaar van onheil, hoekom gebeure soveel slegte goed dan met my? Is die woorde van hierdie Psalm regtig waar?!

Ons moet verstaan, die Here hou oor my wag; maar hou nie altyd alles weg nie. Psalm 121 vertel van die gelowige pelgrim se volle vertroue, dat die Here altyd dáár is. Dit wil nie sê dat gelowiges nooit slegte tye beleef nie.

Dit gaan nie daaroor dat God altyd die slegte weghou nie, maar dit gaan daaroor dat Hy ook in die slegte tye dáár is. Hy is die skaduwee aan jou regterhand.


God hou altyd oor my wag, maar nie alles van my weg nie.

Ons moet verstaan hoe en hoekom ons in Sy skaduwee gekom het. Die skaduwee wat oor ons val, ons beskerm en versterk, is die skaduwee van die kruis. As sondaar mens, sou die helder glans van God se heerlikheid en Sy regverdigheid my totaal verbrand en verskroei het.

Maar, Jesus het tussen my en God gaan staan – Hy is die Middelaar. Die strale van God se regverdigheid en heilige toorn wat my sou vernietig het, het op Christus neergekom. Ons lewe in die skaduwee van God se vergifnis. Ons lewe in die skaduwee van God se liefde. Dit is in die skaduwee van die Almagtige wat “Hy…jou siel bewaar…jou uitgang en jou ingang…van nou af tot in ewigheid”.

Wanneer die onheil oor my pad kom, is my siel veilig in Sy hande, of ek lewe en al sou ek sterf. Ek wandel en ek sterf in die skaduwee van Christus.

Onthou: Hy hou dalk nie alles wat sleg is van my weg nie, maar Hy hou altyd oor my die wag.

KORT SAAMGEVAT
Wanneer jy jouself in ‘n “wat as…” -oomblik bevind, onthou die “drie H’s” van Psalm 121:

 • Hulp
  Die probleem is dalk groter as jy, maar nie groter as God nie. Soek die Here se hulp, ook by mede-gelowiges in die kerk.
 • Hou koers!
  Maak opnuut tyd om weer op God te fokus en koers te hou met Bybelstudie en gebed. Soek jou rus, beskerming en versterking in die beloftes van die Almagtige.
 • Hy hou wag
  Die Here pas my altyd op. Hy hou nie altyd die hartseer en die slegte van my af weg nie, maar Hy hou altyd oor my die wag.

My siel is ewig veilig in Sy hande, want ek is ‘n pelgrim in die skaduwee van die Kruis.


My siel is ewig veilig in Sy hande, want ek is ‘n pelgrim in die skaduwee van die Kruis.